VNPT Hải Dương thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá chuyên nghiệp để ký hợp đồng ủy quyền thay mặt đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN THANH LÝ

 
Đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Hải Dương - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Địa chi: Số 1 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Viễn thông Hải Dương có gói tài sản cần thanh lý cụ thể như sau:

- Gói: Thanh lý tài sản cố định cáp đồng kém chất lượng các loại 20-1000(Đợt 1) - Viễn thông Hải Dương năm 2021

Xem chi tiết tại đây

VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG